October weather forecast in Vitebsk

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
29 September, Sunday. day, 11°; night, 7°; overcast30 September, Monday. day, 10°; night, 7°; overcast1 October, Tuesday. day, 10°; night, 6°; overcast2 October, Wednesday. day, 11°; night, 6°; partly cloudy3 October, Thursday. day, 13°; night, 7°; clear4 October, Friday. day, 11°; night, 8°; overcast5 October, Saturday. day, 10°; night, 7°; overcast
6 October, Sunday. day, 10°; night, 6°; rain7 October, Monday. day, 10°; night, 7°; overcast8 October, Tuesday. day, 9°; night, 5°; rain9 October, Wednesday. day, 9°; night, 6°; clear10 October, Thursday. day, 8°; night, 5°; rain11 October, Friday. day, 9°; night, 6°; overcast12 October, Saturday. day, 8°; night, 6°; rain
13 October, Sunday. day, 8°; night, 5°; clear14 October, Monday. day, 8°; night, 5°; clear15 October, Tuesday. day, 8°; night, 4°; clear16 October, Wednesday. day, 7°; night, 4°; overcast17 October, Thursday. day, 8°; night, 4°; rain18 October, Friday. day, 7°; night, 2°; partly cloudy19 October, Saturday. day, 7°; night, 3°; rain
20 October, Sunday. day, 6°; night, 4°; overcast21 October, Monday. day, 5°; night, 2°; rain22 October, Tuesday. day, 5°; night, 2°; overcast23 October, Wednesday. day, 6°; night, 3°; rain24 October, Thursday. day, 6°; night, 2°; overcast25 October, Friday. day, 5°; night, 3°; rain26 October, Saturday. day, 6°; night, 4°; rain
27 October, Sunday. day, 6°; night, 3°; rain28 October, Monday. day, 6°; night, 2°; rain29 October, Tuesday. day, 5°; night, 2°; overcast30 October, Wednesday. day, 5°; night, 2°; overcast31 October, Thursday. day, 4°; night, 2°; overcast1 November, Friday. day, 4°; night, 2°; overcast2 November, Saturday. day, 6°; night, 3°; overcast