December weather forecast in Yuzhno-Morskoy

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
1 December, Sunday. day, 0°; night, -2°; partly cloudy2 December, Monday. day, -1°; night, -6°; partly cloudy3 December, Tuesday. day, -3°; night, -3°; clear4 December, Wednesday. day, -1°; night, -6°; clear5 December, Thursday. day, -7°; night, -9°; clear6 December, Friday. day, -8°; night, -10°; clear7 December, Saturday. day, -6°; night, -7°; clear
8 December, Sunday. day, -5°; night, -6°; partly cloudy9 December, Monday. day, -3°; night, -4°; clear10 December, Tuesday. day, -4°; night, -9°; partly cloudy11 December, Wednesday. day, -7°; night, -9°; clear12 December, Thursday. day, -7°; night, -9°; clear13 December, Friday. day, -7°; night, -10°; clear14 December, Saturday. day, -8°; night, -10°; clear
15 December, Sunday. day, -9°; night, -11°; clear16 December, Monday. day, -9°; night, -10°; clear17 December, Tuesday. day, -7°; night, -8°; clear18 December, Wednesday. day, -6°; night, -7°; clear19 December, Thursday. day, -5°; night, -7°; partly cloudy20 December, Friday. day, -5°; night, -6°; clear21 December, Saturday. day, -5°; night, -7°; partly cloudy
22 December, Sunday. day, -6°; night, -9°; snow23 December, Monday. day, -9°; night, -11°; clear24 December, Tuesday. day, -9°; night, -10°; partly cloudy25 December, Wednesday. day, -8°; night, -13°; clear26 December, Thursday. day, -11°; night, -12°; clear27 December, Friday. day, -10°; night, -12°; clear28 December, Saturday. day, -9°; night, -9°; clear
29 December, Sunday. day, -7°; night, -9°; partly cloudy30 December, Monday. day, -6°; night, -9°; clear31 December, Tuesday. day, -6°; night, -9°; clear1 January, Wednesday. day, -6°; night, -10°; clear2 January, Thursday. day, -8°; night, -10°; clear3 January, Friday. day, -8°; night, -10°; clear4 January, Saturday. day, -9°; night, -11°; clear