November weather forecast in Staraya Russa

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
27 October, Sunday. day, 5°; night, 3°; rain28 October, Monday. day, 6°; night, 3°; overcast29 October, Tuesday. day, 5°; night, 3°; overcast30 October, Wednesday. day, 4°; night, 3°; clear31 October, Thursday. day, 4°; night, 3°; rain1 November, Friday. day, 4°; night, 2°; overcast2 November, Saturday. day, 5°; night, 2°; overcast
3 November, Sunday. day, 5°; night, 4°; overcast4 November, Monday. day, 5°; night, 4°; rain5 November, Tuesday. day, 4°; night, 2°; rain6 November, Wednesday. day, 4°; night, 3°; overcast7 November, Thursday. day, 3°; night, 2°; rain8 November, Friday. day, 2°; night, 1°; rain9 November, Saturday. day, 4°; night, 1°; overcast
10 November, Sunday. day, 3°; night, 3°; rain11 November, Monday. day, 3°; night, 2°; rain12 November, Tuesday. day, 3°; night, 2°; rain13 November, Wednesday. day, 3°; night, 2°; overcast14 November, Thursday. day, 3°; night, 1°; overcast15 November, Friday. day, 3°; night, 2°; rain16 November, Saturday. day, 4°; night, 3°; rain
17 November, Sunday. day, 3°; night, 2°; rain18 November, Monday. day, 2°; night, 1°; rain19 November, Tuesday. day, 2°; night, 1°; rain20 November, Wednesday. day, 2°; night, 1°; overcast21 November, Thursday. day, 1°; night, 1°; overcast22 November, Friday. day, 1°; night, 0°; overcast23 November, Saturday. day, 1°; night, 0°; rain
24 November, Sunday. day, 0°; night, 0°; snow25 November, Monday. day, 0°; night, -1°; snow26 November, Tuesday. day, 0°; night, -1°; snow27 November, Wednesday. day, 0°; night, 0°; snow28 November, Thursday. day, -2°; night, -2°; snow29 November, Friday. day, -3°; night, -4°; clear30 November, Saturday. day, -2°; night, -4°; snow